Huy chương

Hệ thống tính điểm

Bạn sẽ có danh tiếng khi có người bình chọn cho bài viết của mình

 • +2
  tạo câu hỏi
 • +5
  câu hỏi được thích
 • +10
  trả lời được thích
 • +15
  chấp nhận trả lời

Hệ thống huy chương

Bạn sẽ có danh tiếng khi có người bình chọn cho bài viết của mình

Giáo sư
1000
points required
You can:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Bỏ phiếu ủng hộ

Viết bình luận

Phó GS
500
points required
You can:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Bỏ phiếu ủng hộ

Viết bình luận

Tiến sĩ
400
points required
You can:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Bỏ phiếu ủng hộ

Viết bình luận

Thạc sĩ
300
points required
You can:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Bỏ phiếu ủng hộ

Viết bình luận

Cử nhân
100
points required
You can:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Bỏ phiếu ủng hộ

Viết bình luận

Họcsinh
0
points required
You can:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Bỏ phiếu ủng hộ

Viết bình luận