What?No Comments

dong dolla my lon nhat

Hỏi: Cho em hỏi ngoài đồng 100 dollar đang lưu hành phổ biến hiện nay, thì đồng dollar mỹ nào có mệnh giá lớn nhất? Em xin cảm ơn.

Trả lời

Hiện nay đồng 100 USD vẫn là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất được lưu hành phồ biến ở Mỹ. Nhưng trước đó có đồng 100.000 USD với hình của tổng thống Woodrow Wilson là tờ USD có mệnh giá lớn nhất. Nhưng đồng tiền này không được lưu hành trong dân chúng bởi mệnh giá của nó quá lớn. Chắc hẳn ít người sẽ dám cầm đồng 100.000 USD để đi trả tiền cho một cốc cà phê ở giữa chốn công cộng và cũng ít ai có đủ tiền để có thể thối lại đồng tiền có mệnh giá lớn tới vậy. Do vậy, đồng 100.000 USD được in năm 1934 nay cho tới nay vẫn chỉ được lưu hành nội bộ trong chính phủ Mỹ.

 

Đồng tiền có mệnh giá lớn nhất đã từng được lưu hành phổ biến là đồng 10.000 USD được in hình của Salmon P. Chase. Đồng 10.000 USD được Cục dự trữ Liên bang (FED) phát hành vào thời Chiến tranh thế giới thứ hai (WWII) và đã bị dừng phát hành sau khi kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên hiện tại theo thống kê vẫn còn 336 đồng 10.000 USD đang được sở hữu bởi cá nhân. Ngoài đồng 10.000 USD, Mỹ cũng đã từng phát hành đồng 5.000 USD (in hình James Madison), đồng 1.000 USD (in hình Grover Cleveland) và đồng 500 USD (in hình William McKinley). Cho tới nay, đồng 100 USD là đồng tiền có mệnh giá lớn nhất được lưu hành phổ biến còn các đồng tiền có mệnh giá lớn hơn đều đã chính thức không còn được sử dụng sau ngày 14/7/1969.

0 Comment

Viết Comment