Địa chỉ bán đồng hồ đôi kiểu đẹp và giá tốt

Đông hồ đôi hình như đang rất kén chỗ bán luôn có phải không các chế.
Tại em tìm thì các chỗ khác bán đồng hồ đơn không thôi.
Không biết tại sao mà họ lại bán toàn đồng hồ đơn không nhở

Họcsinh Hỏi ngày 12/03/2016 - Quà tặng.
Add Comment
1 Trả lời(s)

Dề mà không hiểu hả?
Đồng hồ đôi mua thì mua cả đôi mà nó lại khó bán chính vì thế ai đâu mà lấy cái khó về mình.
Còn chỉ có chỗ như các cửa hàng đồng hồ lớn đại loại ở đây http://donghokienquoc.vn/ hoặc là trang newis.vn thì họ mới nguồn khách hàng lớn cũng như lượng hàng trữ thôi hà chứ các bên khác thì không

Họcsinh Trả lời ngày 12/03/2016
Add Comment

Trả lời của bạn

Câu trả lời của bạn phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Traloi.net