Địa điểm lưu trữ tế bào gốc cho trẻ sơ sinh uy tín

Ở Việt Nam thì địa chỉ lưu trữ tế bào gốc cho trẻ sơ sinh uy tín là ở đâu vậy mọi người? Mình cần tìm ngân hàng tế bào gốc cho cháu mình mà hầu hết các ngân hàng trong nước đều chỉ lưu trữ và có chuyên môn ứng dụng điều trị đối với tế bào gốc máu dây rốn, còn tế bào mô dây rốn thì hiếm quá nên mình không tìm ra.

Họcsinh Hỏi ngày 02/07/2019 - Làm mẹ.
Add Comment
1 Trả lời(s)

Bạn hỏi đúng nơi rồi. Lúc trước mình với vợ cũng tìm ngân hàng lưu tế bà gốc máu và mô dây rốn cho con. Tìm mãi mới được Medeze ngân hàng lưu trữ tế bào gốc dây rốn nổi tiếng của Thái, có phòng đại diện tại Việt Nam. Ở đây có 2 gói dịch vụ cho bạn chọn: gói trọn đời tiêu chuẩn thời gian lưu tế bào gốc là 60 năm, bạn sẽ nhận được tế bào gốc máu (HSC) và tế bào gốc trung mô (MSC); ngoài ra còn gói trọn đời cao cấp lợi hơn nhiều, bạn sẽ nhận được cả tế bào gốc máu (HSC) và tế bào gốc trung mô (MSC) và cả tế bào gốc biểu mô (EPSCs) nữa. Muốn tìm hiểu thông tin chi tiết về gói dịch vụ, bạn liên hệ trực tiếp với Medeze luôn nha Hotline 1900633686 hoặc email: info@medezevn.com.

Họcsinh Trả lời ngày 02/07/2019
Add Comment

Trả lời của bạn

Câu trả lời của bạn phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Traloi.net