Dịch vụ mua nhập hàng mỹ trên ebay

Với việc nhập hàng Mỹ trên ebay ta nên chọn các dịch vụ nào tốt?
Tại đang tính tìm đường nhập hàng trên này về bán đây mà chưa biết chọn chỗ nào để mua hết luôn.
Bạn nào đã nhập rồi thì chia sẻ dịch vụ với hén.

Cử nhân Hỏi ngày 09/05/2016 - Mua bán.
Add Comment
1 Trả lời(s)

Tui tui đây, tui chuyên gia order bên chỗ Unishipping nè.
Bên chỗ này có uy tín từ hồi trước giờ với tui luôn.
Không những ebay đây mà còn các kênh khác hojd đều mua

Họcsinh Trả lời ngày 09/05/2016
Add Comment

Trả lời của bạn

Câu trả lời của bạn phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Traloi.net