Giả Sử Con Người Sử Dụng Não Bộ Liên Tục Trong 1000 Ngày Thì Sẽ Tốn Bao Nhiêu Joule ????

Giả Sử Con Người Sử Dụng Não Bộ Liên Tục Trong 1000 Ngày Thì Sẽ Tốn Bao Nhiêu Joule ????

Họcsinh Hỏi ngày 19/11/2019 - Khoa học.
Add Comment
0 Trả lời(s)

Trả lời của bạn

Câu trả lời của bạn phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Traloi.net