Hai con gái lớn của mình tranh thủ ngĩ hè nên muốn học nhảy hiện đại mà mình và ông xã không có thời gian rãnh nên muốn mọi người tư vấn ở tpHCM nơi n

Hai con gái lớn của mình tranh thủ ngĩ hè nên muốn học nhảy hiện đại mà mình và ông xã không có thời gian rãnh nên muốn mọi người tư vấn ở tpHCM nơi nào có thầy cô dạy chatas lượng với

Họcsinh Hỏi ngày 01/04/2019 - Đời sống.
Add Comment
5 Trả lời(s)

Chị đưa hai cháu đến trung tâm http://www.saigondance.vn/ xem sao nhé. Em nghe nói ở đây đào tạo rất tốt. Em cũng muốn đưa con mình đến đây học nè

Họcsinh Trả lời ngày 01/04/2019
Add Comment

Chị đưa hai cháu đến trung tâm http://www.saigondance.vn/ xem sao nhé. Em nghe nói ở đây đào tạo rất tốt. Em cũng muốn đưa con mình đến đây học nè

Họcsinh Trả lời ngày 01/04/2019
Add Comment

Chị đưa hai cháu đến trung tâm http://www.saigondance.vn/ xem sao nhé. Em nghe nói ở đây đào tạo rất tốt. Em cũng muốn đưa con mình đến đây học nè

Họcsinh Trả lời ngày 01/04/2019
Add Comment

Chị đưa hai cháu đến trung tâm http://www.saigondance.vn/ xem sao nhé. Em nghe nói ở đây đào tạo rất tốt. Em cũng muốn đưa con mình đến đây học nè. Chúc chị tìm được lớp học tốt cho cháu

Họcsinh Trả lời ngày 01/04/2019
Add Comment

Chị đưa hai cháu đến trung tâm http://www.saigondance.vn/ xem sao nhé. Em nghe nói ở đây đào tạo rất tốt. Em cũng muốn đưa con mình đến đây học nè. Chúc chị tìm được lớp học tốt cho cháu

Họcsinh Trả lời ngày 01/04/2019
Add Comment

Trả lời của bạn

Câu trả lời của bạn phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Traloi.net