Mối liên quan giữa là bài tarot và cung hoàng đạo

cung hoàng đạo và tarot có liên hệ với nhau không? Nó có liên hệ như thế nào và mức độ ra sao vậy các chế.
ai có thể “khai thông” em trong vụ này không?

Phó GS Hỏi ngày 20/08/2015 - Tâm lý.
Add Comment
1 Trả lời(s)

Lá tarot biểu hiện cho cung hoàng đạo và ngược lại, chúng có mối liên hê mật thiết với nhau.
Còn cụ thể lá nào là lá nào thì bạn có thể xem ở đây là biết ngay nếu có tìm hiểu về nó http://tarot.vn/la-bai-tarot-va-chu-ky-hoang-dao-trong-nam/

Cử nhân Trả lời ngày 20/08/2015
Add Comment

Trả lời của bạn

Câu trả lời của bạn phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Traloi.net