Sàng lọc sơ sinh có cần thiết?

Sàng lọc sau sinh lấy máu gót chân có cần thiết không mọi người? Vì mình thấy trong lúc mang thai cũng làm đủ xét nghiệm sàng lọc sơ sinh tìm dị tật di truyền rồi.

Họcsinh Hỏi ngày 19/06/2018 - Mang thai.
Add Comment
0 Trả lời(s)

Trả lời của bạn

Câu trả lời của bạn phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Traloi.net