Tại sao nước đá thể tích lại tăng lên?

Thông thường các chất lỏng khi đóng băng thể tích bị giảm xuống nhưng nước lại tăng lên tới 9%.

Họcsinh Hỏi ngày 27/08/2018 - Khoa học.
Add Comment
2 Trả lời(s)

Chào bạn

Chính sự khác biệt về tính chất lý hoá của nước khác biệt hoàn toàn với bất kỳ một chất lỏng nào khác. Dưới áp suất bình thường nước có khối lượng riêng (tỷ trọng) cao nhất là ở 4°C: 1g/cm³ đó là vì nước vẫn tiếp tục giãn nở khi nhiệt độ giảm xuống dưới 4°C. Điều này không được quan sát ở bất kỳ một chất nào khác. Điều này có nghĩa là: Với nhiệt độ trên 4°C, nước có đặc tính giống mọi vật khác là nóng nở, lạnh co; nhưng với nhiệt độ dưới 4 °C, nước lại lạnh nở, nóng co. Do hình thể đặc biệt của phân tử nước (với góc liên kết 104,45°), khi bị làm lạnh các phân tử phải dời xa ra để tạo liên kết tinh thể lục giác mở. Vì vậy mà tỉ trọng của nước đá nhẹ hơn nước thể lỏng, hay thể tích nước đá lớn hơn nước lỏng.

Giáo sư Trả lời ngày 27/08/2018
Add Comment

Nước là vật chất duy nhất trên hành tinh sẽ giãn nở khi đóng băng. Phân tử nước được cấu thành từ hidro và oxy, H20 và cấu trúc này liên kết với nhau một góc 105 độ và khi nhiệt độ giám xuống đến mức đóng băn phân tử oxy giãn ra và hình thành một góc 120 độ…nên khi đóng băng nước sẽ giãn nở. Trên đây cũng chỉ một giả thuyết của các nhà vật lý

Họcsinh Trả lời ngày 27/08/2018
Add Comment

Trả lời của bạn

Câu trả lời của bạn phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Traloi.net