Trải bài 5 lá trong bói bài tarot là bói như thế nào

Muốn trải bài 5 lá trong bói tarot thì ta nên trải như thế nào? và đọc như thế nào?
Bạn nào chỉ giúp mình được không?

Cử nhân Hỏi ngày 12/10/2015 - Mẹo vặt.
Add Comment
1 Trả lời(s)

Trải bải 5 lá thì nó vẫn phụ thuộc cho bạn vào việc người khác hỏi bạn câu gì, vấn đề gì nữa mình mới chia ra được là cụ thể như thế nào?
Mình nói thì khó hiểu nhưng bạn có thể vào đây http://mystichouse.vn/cach-thuc-doc-trai-bai-nam-la/ để có cách diễn giải cụ thể, có hình ảnh minh họa bạn dễ biết hơn.

Họcsinh Trả lời ngày 12/10/2015
Add Comment

Trả lời của bạn

Câu trả lời của bạn phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Traloi.net