Discy Latest Questions

  • 0

Chào mọi người Hiện mình có người nhà bị ung thư phổi đang điều trị bằng thuốc Avastin (Bevacizumab 100mg). Mọi người cho mình hỏi thêm về thông tin thuốc, giá thuốc, và mua ở đâu cho rẻ vì người nhà ...

  • 4

(Why I darest say, they darest not get offended when they so indeed have examples that violate their own use and nomenclature!) IE: pudding as a specific dessert, puddings as a general term for desserts. Calling something a Yorkshire pudding ...